دبیرستان محراب

مجموعه مدارس محراب

دبیرستان دوره اول پسرانه محراب

حضور کادر مجرب و متخصص و استفاده از برترین مشاورین آموزشی و پرورشی

سیستم نوین آموزشی و استفاده از جدیدترین متدهای تدریس

طراحی دقیق فضای کلاس درس: هوشمند، کارگاهی، تهویه، نور، رنگ و... استاندارد

کلاس های مهارت محور: جهت افزایش توانمندی های فردی و گروهی

پرورش روحیه مذهبی، اخلاقی و ارتقاء اعتماد به نفس دانش آموز

برگزاری بازدیدهای هدفمند: علمی، آموزشی و تفریحی

ادامه ...
دبیرستان دوره اول پسرانه محراب

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر