جلسه اولیا و مربیان

اولین جلسه اولیا و مربیان برگزار شد

اولین جلسه اولیا و مربیان در این هفته برگزار خواهد شد.

روز یکشنبه: پایه هشتم

روز دوشنبه: پایه نهم

روز سه شنبه: پایه هفتم

موضوعات جلسه هماهنگی های اول سال ، اطلاع از برنامه های مدرسه و مرور نکات راهبردی برخورد با دانش آموزان است.

آقای پورمحرابی: شرح وظایف جدید را اطلاع رسانی کردند، به این نکته اشاره کردند که "باید کاری کرد که دانش آموزان لذت درس خواندن را تجربه کنند"

آقای محتشمی: حل بحران را یاد بدهیم نه اینکه بحران را حل کنیم، قهرمان سازی کنیم و صفت های خوب را یادآوری کنیم،...

 ** پایه هشتم روزهای یکشنبه، پایه نهم روزهای دوشنبه و پایه هفتم روزهای سه شنبه ساعت 12:30 تعطیل خواهند شد.

** پوشیدن لباس فرم مدرسه را رعایت کنیم.

** داوطلبین عضویت در انجمن اولیا و مربیان فرم مربوطه را پر کنند

** روز های 5 شنبه محفل محراب همانند سال گذشته برگزار خواهد شد.

** داوطلبین شرکت در آزمون تست شخصیتی پیش ثبت نام را انجام دهند.

** در مورد شروع کار با اپلیکیشن و سامانه مدرسه صحبت شد.