ثبت نام مدارس استعدادهای درخشان ( تیزهوشان )

مهلت ثبت نام : 26 بهمن تا شنبه 3اسفند 

محل ثبت نام : سامانه به آدرس azmoon.medu.ir

نام کاربری و رمز همان نام کاربری و رمز عبور همگام می باشد که قبلا تحویل دانش آموزان داده شده است 

مراحل ثبت نام

1- ورود به سامانه و ورود به بخش استعداد های درخشان  نمون برگ  تقاضا نامه اینترنتی را پر نموده و بارگذاری عکس داوطلب با ابعاد 300*200 در قالب jpg

2- پرداخت مبلغ ثبت نام ( 250000 ریال ) د

3- دریافت شماره پیگیری و حفظ  نگهداری آن تا زمان اعلام بعدی